AAA-Mechanical Design Company

ABOUT US

За насЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ:
Управител:   Д-р инж. Александър Вацкичев
 Телефон:     +359-888-651238
 Email:      info@design-mechanix.com


ПРЕДЛАГАМЕ:
 • издаване на проектите в електронен или хартиен вид;
 • съответствие на документацията с най-новите стандарти в машиностроенето;
 • остойностяване на проектите от машиностроителни предприятия в България;
 • разнообразни схеми на разплащане в съответствие с възможностите на клиента.
 • Нашите специалисти
  ААА — Машинно проектиране ЕООД е инженерно дружество от квалифицирани специалисти по машиностроене. Ние предлагаме услуги от въвеждане на технически данни в CAD формати до завършени работни проекти за машиностроителни изделия.

  Наш ангажимент
  е прецизният дизайн и високо качество на предлаганите услуги.

  Нашата цел
  е да осигурим на клиентите си адекватно решение на разнообразие от технически проблеми в производството, търговията или бита.

  Services

  Услуги  МАШИННО ПРОЕКТИРАНЕ

  Работно проектиране на нестандартни машини и съоръжения
  Проектни изчисления – статични и динамични натоварвания на конструкции
  Якостни изчисления – Finite Element Analysis на отделни детайли и възли

  ОПТИМИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТИ

  Проектиране / оптимизиране на монтажа
  Анализ на технологията и материалите
  Спецификации на елементите на машини и съоръжения

  КОНЦЕПТУАЛНО ПРОЕКТИРАНЕ

  за нестандартни машини и съоръжения
  3D визуализации и симулации на движението
  Създаване на конструктивна документация за съществуващи машини – 2D/3D чертежи

  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

  CAD моделиране – Кинематични и Динамични модели
  Анализ на натоварването
  Консултации по инсталиране и пуск на машини
  3D каталози на детайли и изделия

  Project Gallery

  Get in touch